Vi är en ekonomisk förening som vill verka för ett aktivt och attraktivt Vännäsby.

Våra olika arrangemang kan ni se i kalendern, det är bland annat danser, loppis och olika familjearrangemang. Förutom det så hyrs lokalerna även ut till både fester och konferenser.

Allt arbete kring detta är ideellt och eventuella förtjänster går oavkortat till att vårda och utveckla våra lokaler och verksamhet.

Vill du också utveckla festplatsen och Vännäsby?

Hör av dig till oss: info@festplatsenvannasby.se eller vår ordförande Leif på 070-344 16 76.