På festplatsen sker det många arrangemang.
Några av dessa är: