Ställplatser i mån av plats.
El och vatten stängs av fr.o.m. den 1:a oktober 2021.

Priser
120:-/dygn bara plats.
150:-/dygn plats med el-uttag.

Betalning BG eller Swish:
Bankgironr: 751-6727
Swish-nr: 123 000 76 41