Samlingslokalen Festplatsen i Vännäsby finns intill Nöjesgatan naturskönt nära Umeälven. Den är nyuppförd på den tomt där den tidigare mer än femtio år gamla festplatsen fanns, den som brann ned 2008.

Den ägs av Festplatsen i Vännäsby ekonomisk förening. Föreningen har till ändamål att uppföra, äga och förvalta en samlingslokal, Festplatsen, som skall upplåtas för de aktiviteter som medlemmarna bedriver. Lokalerna skall vara tillgänglig för annan verksamhet som inte strider mot föreningens stadgar.

Föreningens medlemmar som idag är ca 400 utgörs av enskilda personer, föreningar och företag.

075

 

Föreningen erbjuder

Danser för allmänheten i Festplatsens regi och danser av annan arrangör.

Möjlighet till aktiviteter som bröllop, företags- och klubbträffar, födelsedagsfirande, auktioner studiecirklar, utställningar mm, som kan genomföras av den som hyr eller om så önskas av Festplatsen i samarbete med cateringsföretag.

Uthyrning av hela eller delar av Festplatsen till grupper, konferenser, kurser mm efter särskild överenskommelse.

 

Arrangemang

På festplatsen sker det många arrangemang.
Några av dessa är:

 

 Lokalen hittar du på Nöjesgatan 10 i Vännäsby